กฎหมายลิขสิทธิ์

Posted: April 8, 2011 in Music Law Articles

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์เป็นประเภทของความคุ้มครองทางกฎหมาย afforded ให้เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเดิมรวมทั้งวรรณคดี, ดนตรี, นาฏศิลป์, ออกแบบท่าเต้นและงานสถาปัตยกรรม, ภาพเคลื่อนไหวการบันทึกเสียงและงานศิลปะเช่นภาพวาดและประติมากรรม

การคุ้มครองลิขสิทธิ์จะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นจากการคัดลอกการแสดงหรือการใช้ชิ้นส่วนของการทำงานโดยปราศจากความยินยอมแสดงของผู้เขียนหรือผู้สร้างและสร้างการเป็นเจ้าของชิ้นงานการป้องกันสามารถใช้ได้กับทั้งผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อให้สามารถมีลิขสิทธิ์, งานต้องเป็นต้นฉบับและต้องได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองความคิดหรือวางแผน; แทนก็ช่วยปกป้องการแสดงออกของความคิดที่ว่าหรือวางแผน

เว็บไซต์สามารถมีลิขสิทธิ์?

ใด ๆ ที่ทำงานเดิมหรือการประพันธ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อความใด ๆ หรือบทความดิจิตอลศิลปะการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวให้ปรากฏบนเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ไม่สามารถส่งไปยังสำนักงานลิขสิทธิ์ของทางไปรษณีย์แล้วขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนเนื้อหาของเว็บไซต์จะแตกต่างจากเอกสารมาตรฐานหรือรูปถ่าย

ลักษณะสำคัญของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถมีลิขสิทธิ์คือชื่อโดเมนของเว็บไซต์นั้น ความรับผิดชอบสำหรับชื่อโดเมนอยู่ในอำนาจของอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นสำหรับมอบหมายชื่อและหมายเลขซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับไปความรับผิดชอบในการกำหนดชื่อโดเมนโดยการลงทะเบียนรับการรับรอง

ใครจะเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์?

การคุ้มครองลิขสิทธิ์มีอยู่จากเวลาที่ชิ้นงานจะถูกสร้างขึ้น ลิขสิทธิ์ได้มาโดยผู้เขียนหรือผู้สร้างชิ้นงานหรือในกรณีของงานที่ทำให้เช่านายจ้างหรือผู้รับเหมา

ผู้เขียนร่วมของชิ้นงานเป็นเจ้าของร่วมของลิขสิทธิ์เว้นแต่มีข้อตกลงที่ขัดกัน เพียงแค่การเป็นเจ้าของชิ้นงานไม่ให้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ การโอนการเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นการโอนลิขสิทธิ์ไปยังบุคคลที่ได้รับชิ้นงาน

ในขณะที่ผู้เยาว์อาจเรียกร้องลิขสิทธิ์, กฎหมายของรัฐจำนวนมากควบคุมการติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีลิขสิทธิ์ของตัวเองโดยผู้เยาว์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s